Nurkan Aydoğan Bankacılık Sektörü Hakkında Bilgi

Nurkan Aydaoğan Bankacılık Sektörü Hakkında Bilgi Verdi

Banka sınavları üzerinde başarı sağlayarak bu alanda uzun yıllar uğraş vermiş ve çeşitli faaliyetlerde kendini göstermiş olan Nurkan Aydoğan, bankaların günümüzün ekonomik yapısında çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek sektör hakkında şu şekilde bilgi veriyor;

“İçinde bulunduğumuz yıllarda aktif bir şekilde yaşamımızda var olan bankacılığın temellerinin çok öncelere dayandığını biliyoruz. Büyük uygarlıkların üretmeye, ticaret yapmaya, denizcilikle uğraşmaya ve parayı kullanmaya başlamasına kadar geriye gidebilen bir serüvenin günümüzde hala devam ediyor olması da bu sektörün önemini gözler önüne seriyor. Bankacılık faaliyetlerini yürütmede etkin bir role sahip olan bankaları da aracılık yapan, kaynaklara akıcılık sağlayan, kaynak kullanımlarına imkan veren ve aynı zamanda iyileştiren yapılar şeklinde tanımlamak mümkün oluyor. Bankalar kişi ve kurumlar için ortak bir biçimde hizmet vererek onlara birçok ekonomik alanda fayda sağlıyor ve onlara belirli güvenceler veriyor.”

Bankacılık endüstrisinin artık gelişen teknolojinin de etkisiyle çok fazla fonksiyona sahip olduğunu ve bu alan içerisinde bulunan ya da bulunmak isteyen kişilere fazlaca seçenek sunduğunu belirten Nurkan Aydoğan, bu sektörün geleceği ile ilgili düşüncelerini de şu şekilde ifade ediyor;

“Gelişmişlik içinde bulunulan bu çağ da hem fiziki hem de dijital bankacılığın birlikte ilerlediğini görüyoruz. Artık aceleci, çok üreten ve fazla tüketen bir neslin var olduğu bir dönemde yer alıyor olmak zamanı da en önemli kaynak haline getiriyor. Geleceğin bankacılık sektörünün de burada devreye giren müşteriye odaklı olduğunu vurgulamam gerekiyor. Artık müşteri memnuniyeti ile onlara en sorunsuz şekilde hizmet veriyor olmak ve aynı zamanda hiçbir yanıtsız soru bırakmayacak çalışmalar yapmak ileriye doğru atılan adımlardan birisi oluyor.”

Bankacılık sektörünün insanlara neye ihtiyaçlarını olduğunu göstererek onları vakitten kurtaran bir alan olduğu için geleceğin çalışma alanları ile yeni mesleklerine de yön verdiğini ilave eden Nurkan Aydoğan, kendisini bankacılığın içerisinde hayal edenlere her bakımdan yenilikler sunan bu sektörün aynı şekilde geçmişin üzerine yenilerini ekleyerek her daim gelişime açık bir halde yol aldığını da vurguluyor.

Bir yanıt yazın