Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

İnsan hayatının yaşamını ve haklarını koruma altına alan, toplumun refah ve adaletin tesis edilmesi için devlet tarafından yaptırımlarıyla bu kuralların uygulanabilirliği pekiştirilmiş atılan her adımın yaşamdaki karşılığının hukuk tarafından düzenlenmesi ve korunması olarak kabul görmektedir.

Miras Hukuku

Bir ferdin ölümüyle son bulan hayatından sonra yasal mevzuattaki varlıkların yine yasal mevzuatta bulunan mirasçıların ölçeklendirilme derecelerini ve payın paydalara ihtilaf durumunda yasaca kabul görmüş ölçütlerin adaletle dağıtılmasını sağlayan hukuk alt dalı Miras Hukuku bilimidir.

Hukukta Avukatlık Mesleğinin Yeri

Avukat Tanım

Yargı muhtevasında gerçek ya da tüzel kişi mensubuna sahip kimselerin hak sahipliğini savunma, yasal süreçlerinde öngörü ve yol göstericiliği niteliklerine sahip kimselere verilen ünvandır.

Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi )

Miras tayinin gerçekleşeceği, ölçeklendiren ve ölümüyle son bulan ferdin kan bağıyla veya resmi belgelerle hak talebinde bulunan mirasçıların mirasçılığını akitle belgelendiren yasaca kabul görmüş mevzuata uygun devlet kurumlarınca kayıt altına alınmış evraklardır.

Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi ) Kimler Talep Edebilir?

Yasaca ispatlanmış mirasçılar veraset ilamı için Noter veya Sulh Hukuk Mahkemelerince belgeyi talep edebilmektedir.

l e-devlet veya noter üzerinden alınacak veraset ilamı için ihtilaf olmaması ve kan bağı zorunluluğu vardır..

l İhtilaflı durumlarda Miras Hukuku adaletin tecil edilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesince başvurular yapılmaktadır.

İlgili süreçlerin işleyişi, doğru ve somut adımların gerçekleştirilmesi için Avukatlık Büroları haklarınızın doğru ve eksiksiz tayini, süreçlerinizde yol gösterici, problemlerinizi oluşturan nedenleri yerinde doğru analiz ve geri bildirimlerle hızlı aksiyonların gerçekleştirilmesinde sizlerin hizmetindedir.

Bir cevap yazın