Hava Temizleyici Cihazlar ve Çalışma Prensipleri

Soluduğumuz havanın, yaşadığımız atmosferin varlığını oluşturan katı, sıvı, gaz halindeki moleküllerin insan sağlığını olumsuz yönde etkilemesi hava kirliliğinin sonucudur. Zararlı halde olması hava kirliliği, uygulayıcılıkta ise yaşam fonksiyonlarının yürütülmesi, ekolojik dengenin bozulması suretiyle sonuçlanmasıdır.

-Hava Kirliliğinin Nedenleri

Teknolojinin insan hayatında ki kolaylıkları yadsınamaz bir gerçek olmakla birlikte hayatı kolaylaştıran teknolojinin üretilmesi beraberinde çevreye verilen zararla eş değer haline geldi. Dünya insanları ve sivil toplum örgütleri bu duruma dikkat çekmişlerdir.

l Sanayi tesislerinin filtresiz bacalarından çıkan gazlar,

l Egzoz gazları,

l Yenilebilir ve jeotermal dışı kaynakların enerji sağlayıcısı olarak kullanımı ( kömür, Petrol ve Petrol Türevleri )

l Dünya tabiatında oksijen üretimini sağlayan ekolojik dengenin bozulması ile kaynaklı direk insan eliyle oksijen üretimi sağlayan ağaçların ve denizlerin yok edilmesi, kirletilmesi gibi.

HAVA TEMİZLEYİCİ

Yaşam konforunu ve sağlıklı bir solunumun elde edilmesini sağlamak hasebiyle havanın temizlenmesini gerçekleştiren canlı cansız her türlü element ve materyal hava temizleyici olarak nitelendirilmektedir.

Bu kapsamda Hava Temizleyiciler çok geniş bir yelpazede olmakta birlikte makinalar yoluyla havanın yaşam standardına çekilmesi, oksijen kalitesinin makine ve filtreleri yardımıyla şartlandırılarak referansa ulaşmasını sağlayan cihazlar Hava Temizleme Cihazı olarak ifade edilmektedir.

Hava kirliliğinden doğal yaşam zarar görmektedir. Doğrudan insanın akciğerleri ve ilintili organları etkilemektedir. Akciğer kanseri, Koah hastalığı gibi solunum yolunu etkileyen hastalıklar insanların yaşamlarını yitirmesine neden olmaktadır.

Hava Temizleme Cihazı fonksiyonel üretilmektedir. Dolayısıyla ev ortamında, ofislerde, atölyelerde, laboratuvarlarda, hastanelerde, bürolarda, insan yaşamının olduğu kapalı alanları şartlandırarak havanın temiz tutulmasını sağlamaktadır.

İnsan değerlidir, sağlıklı yaşamak hakkıdır felsefesiyle yola çıkmış Alman Menşei Trotec bu sektörün güvenilir elidir. Alman Mühendisliğini Trotec Hava Temizleyici Cihazı ile sağlıkta yaşam, hayatta sağlık kavramlarını ince eleyerek teknolojisini insan neslini var etmek için kullanmıştır.

Hava Temizleyici Cihazı içerisinde tıbbi laboratuvarlarda, ameliyathanelerde, ilaç üretim tesislerinde, hassas anti bakteriyel ortamların sağlanmasında kullanılan Hepa Filtre Teknolojinin Alman Mühendisliğiyle Trotec Markasıyla üretilen bu teknoloji

l Toz

l Küf Mantar Sporları

l Hayvan Cilt Kepekleri

l Polenler

l Kokular

l Havada uçuşabilecek düzeyde olan organik bileşikler

 Hepa Filtre Sistemi ile üretilmiş Trotec ürünleri soluyacağınız havayı sağlık kalitesine getirmektedir.

TROTEC HAVA TEMİZLEYİCİ CİHAZLAR

Trotec Hava Temizleyici Cihazı İnsan sağlığı esası üzerine inşa ettiği hizmetini çok yönlü olarak sürdürmektedir.

Kozmetik görünümü ve kapasite çeşitliliğiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

l Kolay kullanım

l Kozmetik Görünüm

l Teknik Destek

l Uzun süreli kullanım ömrü

l Garanti Kapsamı

l Sağlıkta Yaşam Felsefesi

l Mahal hava kalite ve sıcaklık, bağıl nem gibi detaylı gösterge

l Ödeme çeşitliliği ve kolaylığı

Meskun mahallinizi sürekli kontrol ünitesiyle analiz ederek havanın referans değerine erişimini sağlamaktadır.

Sağlıkta Yaşam Felsefemiz referanslarımızın memnuniyet kalitesini göstermektedir. Memnuniyet kalitemiz bizleri bugün ve gelecekte var eden yegane unsurumuzdur.

Teknolojimizi araştırma ve geliştirme laboratuvarlarımızda sürekli gelişen ve değişen dünya da iklim değişiklikleriyle keşif edilmemiş bakteri ve mikrop organizmalarının keşfini doğurmaktadır. Trotec olarak bu organizmaların teknolojimiz tarafından bertaraf edilmesini sağlamak için araştırma ve geliştirme laboratuvarlarımız bunun güvencesidir.

Bir cevap yazın