Gömülü Veya Distopik Diş Tedavisi

Gömülü diş, diş eti veya kemik tarafından tamamen veya kısmen gizlenmiş diştir. Dişler arasında yanlış yerleşmiş veya yanlış hizalanmış olarak bulunur. Yirmi yaş dişi ikinci büyük azı dişinin kemik desteğini azaltarak zaten rahat temizlenemeyen bu bölgede yer alan diş eti sorunlarına neden olur.

 Diş kemeri bölgesinde veya ötesinde yanlış konumu ile karakterize edilen ve diğer dişlerin büyümesini zorlaştıran bir diş anomalisidir.

Gömülü veya Distopik Diş

 Diş hekimliğinde dişlerin doğru pozisyonu, diş yapısındaki her bir dişe karşılık gelen kesin olarak tanımlanmış bir pozisyonun yanı sıra, karşı çenede komşu dişler ve antagonist(karşıt) dişlerle olan ilişkisi olarak anlaşılır. Eğimle büyüyen ve diş görünümünün dışında çıkan dişler distopik olarak kabul edilir. Çoğu zaman, distopik alt üçüncü büyük azı dişleri (“yirmi yaş dişleri”), üst ve alt kesici dişler, üst köpek dişleridir. Daha az yaygın olarak, üst ve alt küçük azı dişleri ve üst üçüncü azı dişleri distopik olabilir.

Rahatsızlıklar

 Gömülü veya distopik dişler estetik açıdan rahatsızlığa ve işlevsel bozukluklara neden olabilir. Bu tarz durumlarda distopik dişlerin yer değiştirmesi veya eğik pozisyonu dekübital ülser oluşumu ile dil, dudak, yanak dokularında hasar ve travmaya neden olur. Yine dişlerin yanlış pozisyonu, yeterli ağız hijyeni sağlamayı, plak ve yiyecek kalıntılarını gidermeyi zorlaştırır, böylece çürük gelişimi için elverişli koşullar yaratır. Bu tarz dişler çiğneme fonksiyonunda bozukluklara ve farklı ses üretimine de neden olabilir. Benzeri durumlarda Kartal diş hastanesi hekimleri ön muayene ne tür bir tedavi uygulanması gerektiği konusunda bilgilendirme yapar.

Gömülü veya Bozuk Dişlerin Tedavisi

 Gömülü veya bozuk bir diş yapısı ciddi bir estetik ve işlevsel sorun oluşturuyorsa ortodontik tedavi yapılır. Çoğu durumda bozuk dişlerin çıkarılması lehine bir seçim yapılır. Dişlerin pozisyonunu düzeltmek için, ameliyat, ortodontik aletler veya diş telleri kullanılır. Kartal diş hastanesi Cerrahi diş hekimliğinde yirmi yaş ya da bozuk bir dişin çıkarılması karmaşık işlemler kategorisine girer. Hastane ortamında tedavileri sağlanır. Çoğu durumda, distopik dişler, kombine bir donanım-cerrahi tedavi gerektirebilir.

 Kliniğimiz, önde gelen dünya üreticilerinin yüksek kaliteli implant sistemlerini kullanır.Kartal diş hastanesi Operasyon gerekliliğinde özel olarak donatılmış bir ameliyathanede gerçekleştirilir. Erken müdahele ile her zaman diş rahatsızlıklarının daha kolay tedavi edildiğini unutmayın.

Bir yanıt yazın